Maana Ria "Master Kg - Jerusalema"

thoma

Maana Ria "Master Kg - Jerusalema"

Elewa "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" ni rwimbo. Mugambo ria rwimbo ni Zulu. Maana Jerusalema

Mwaandiki

thoma

Mwaandiki

Add "mwaandiki" in Meru to your vocabulary. mwaandiki, nom /mwaandiki/ Examples of mwaandiki Indef

Muturire

thoma

Muturire

Add "muturire" in Meru to your vocabulary. muturire, nom.1 /muturire/ Examples of muturire Indefin

Gitumi

thoma

Gitumi

Add "gitumi" in Meru to your vocabulary. gitumi, nom /gitumi/ Examples of gitumi Indefinite articl

Mung'Ana

thoma

Mung'Ana

Add "mung'ana" in Meru to your vocabulary. mung'ana, nom.1 /mung'ana/ Examples of mung'ana Definit

Mitugo

thoma

Mitugo

Add "mitugo" in Meru to your vocabulary. mitugo, nom /mitugo/ Examples of mitugo Indefinite articl

Mataro

thoma

Mataro

Add "mataro" in Meru to your vocabulary. mataro, nom /mataro/ Examples of mataro Definite article:

Learn 500 Words In Meru

thoma

Learn 500 Words In Meru

You are now ready to learn even more words in Meru! Modern Meru is written with the following letter

Itikia

thoma

Itikia

Add "itikia" in Meru to your vocabulary. itikia, nom /itikia/ Examples of itikia Indefinite articl