Meru kasahorow: Gura Ibuku.

Meru-English, English-MeruMeru Learner's Dictionary: Meru-English, English-Meru